Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad kan du whistleblowe om?

Whistleblowerordningen omfatter indberetninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Strafbare forhold

 • Misbrug af økonomiske midler
 • Tyveri
 • Svig
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Bestikkelse
 • Overtrædelser af tavshedspligten

Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning

 • Lovgivning om magtanvendelse
 • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Sundhed
 • Miljø
 • Forvaltningsretlige principper

Andre alvorlige forhold

 • Grov chikane

Eksemplerne er ikke udtømmende.

Whistleblowerenheden foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om forhold som er omfattet af ordningen.